Tuesday, May 31, 2016

கிலோமீட்டர் கனவுகள்...

அதிகாலை ஓட்டம் நேரம்..
என் கால்களை விட வேகமாய் ஓடுது மனம்
ஓடிக்கொண்டே ஓர் கனவு வாழ்வு! 

முதல் கிலோமீட்டர்... 
என் பிள்ளைகள் இருவருடன் இதே போல் ஒர் காலை... 
என் காளையைப் பற்றி பேசியபடியே! 
அப்பாவுக்கு சமத்து குழந்தைகள் பிடிக்கும்..
Always strike a balance between body & mind.. 
Be disciplined.. எனக் கூறிய படியே!
எனக்கே சொல்லிக் கொள்கிறேன்...
I will teach my children to learn and do everything as a relaxation and not as a taxing work..
They should know that there is no such thing called pressure than just a thought! 

தாயிலிருந்து மனைவியாய் 

இரண்டாம் கிலோமீட்டர்..
சலனமுற்று அவன் நின்றால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்!
அக்கரையோடு அவன் சொல்வான்-ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்!
கோபமெனும் தீயை பொசுக்கி  விட வேண்டும்! 
அவன் எப்படியானாலும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்! 
எனக்கென அவள் என அவன் எண்ண வாழ வேண்டும்! 
அன்பு அக்கரை காதல் எல்லாம் அளவாய் ஆழமாய் வேண்டும்! 

பிள்ளையார் சுழி கூட எழுதாத கதைக்கு
க்லைமாக்ஸ் வரை கனவு கண்டு 
மிதந்துக் கொண்டே ஓடும்...

மூன்றாம் கிலோமீட்டர்...
மூளையிலிருந்து உதித்தது!
நிறைய படிக்கனும்...
டாக்டர் பட்டம்! 
பெரிய பேராசிரியை!
அடுத்த சில ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி!
புத்தக வெளியீடு.. 
இவை எல்லாம் நடக்கும் போது..
அவனின் துணை!
ஓர் கை பிடிப்பு.. கன்னத்தில் முத்தம்!
எல்லாவற்றிற்கும் மேலான பேறு அதுவே! 
அவன் கண்ணில் என் பெருமை!

Ambitions நோக்கி பயணித்த படியே

நான்காம் கிலோமீட்டர்!
பயத்தில் ஓர் நடைப் பயணம்!
If destiny is different from dream!
If fate is not what I fancy!
If he never falls in love?
If rolling where the stream leads the only choice! 
If I fall? If the fall is hard? 
Fear shadows my thoughts..
Engulfs my positivity..
I yearn for a push to pull up!
As I realize it is within and not elsewhere!
My leg pedals in the air..

நாளை எனும் கனவில் மூழ்கி மூச்சடங்கும் முன் இன்றில் குதிக்க.. 

ஐந்தாம் கிலோமீட்டர்...
என் பிள்ளைகளுக்கு பொறுமை சொல்லிக் கொடுக்கும் முன்.. 
அவையெல்லாம் நினையாப் பொறுமை நான் கற்க வேண்டும்!
எண்ணங்களில் காணல் கானல்!
நாளை வெறும் நம்பிக்கை!
இன்று நிஜமெனும் மெய்!
என் பேதை மனதை கடிவாலமிட்டு அடக்கிய படியே!
ஓடி முடித்தேன் மீண்டும் ஓர் ஓட்டம் தொடங்க...


ஓடிக் கொண்டிருக்கும் வாழ்வில் 
விடியலானால் ஓடாமல் இருக்க முடியாமல் 
துடிக்கும் fitness freak ஆகிய,
runner's highயில் பயணிக்கும் 
அன்பு தோழி 
சாரா 

Thursday, May 19, 2016

காதல் மேல் காதல் எனக்கு!

காதல்... காமமும் அன்பும் கலக்கும் சங்கமம்
காமம் உடலும் அன்பு உயிருமாய் மோகிக்கும் நிலைக்- காதல்!
உடல் என்பது தசையல்ல- தசைத் தாண்டிய ஓர் விசை
தசை மாண்டும் விசை மாறா ஓர் பிழைக் காதல்!

பிழை! 
ஏனோ பிழைகளெல்லாம் மறைந்துப் போவதால்...
அதுவே மறை!
மறந்து மன்னித்து வாழ்வது- காதல்!

மன்னிபதிலும் சுகம் மன்னிப்பு கேட்பதிலும் சுகம்..
ஏன் கேட்க வேண்டும் எனும் திமிர் தருவதும் காதல்!
திமிரெல்லாம் துலைத்து அவன் முன் வெட்கத்தில் குழைவது
வெட்கமெனும் ஆபரணம் சூட்டிவிடும் சுட்டித்தனம் காதல்!

இன்று, பிடிக்கும் என அவன் கூற ஏங்குவதும் 
மழை நாளில் மனம் பறப்பதும் காதல்!
தீண்டும் அவன் கண்களும், சீண்டும் அவன் கைகளும் 
அவன் மனக் காட்டில் எனைத் தொலைப்பது காதல்!

மணிக் கட்டு பார்த்து சந்தித்தாலும் 
மனம் நிறைக்கச் செய்யும் இனிப்பு, காதல்!
தொலைபேசி இடையூறுகள் பொறுப்பதும் 
தொலைவில் அவன் போனால் வெறுப்பதும் காதல்!

மனதைக் கண்ணாடியாய்க் காட்டும் தைரியம்
எண்ணங்கள் எதுவானாலும் ஏற்க்கும் மோகம்- காதல்!
நடு இரவில் குறுஞ்செய்தி படித்து
எனை மறந்து தூக்கத்தில் புன்னகை- காதல்!

எனை போல் அவனில்லை என அறிவது- அறிந்தும் 
செல்லச் சண்டைகளுக்கு ஆசைக் கொள்வது காதல்!
சண்டைகள் இறுதியில் கோபமா எனக் கேட்பதும் 
எனக்கென்ன கோபம் எனும் அழகியப் பொய்-காதல்!

நான் எப்படியானாலும் அவன் ரசிப்பான்- அறிந்தும்
அவனுக்காகவே அலங்கரித்துக் கொள்வது காதல்!
வேலை முடிக்கும் வேளைக்குக் காத்திருந்து, 
வியர்வைக் காணா அணைப்புகள்- காதல்!

பிடிக்காத வீட்டு வேலைகளும்- அவனை அக்கரையோடு 
பார்த்துக் கொள்வதில் பிடித்துப் போவது- காதல்!
பிடித்துப் போகும் 1000 ஆண்கள் வந்தாலும்
அவனுக்கென கண்ணியம் காப்பது காதல்!

சாலையில் கைக் கோர்க்கவில்லை என்றாலும் 
அவன் கண்கள் எனை நீங்காமல் இருப்பது- காதல்!
ஊரெல்லாம் அறிய காட்டிக் கொள்ளாமல்
எங்கள் அரை ரகசியங்கள் காப்பது- காதல்!

அவன் வட்டத்தில் நானும் என் வட்டத்தில் அவனும் 
இணையும் வென்ன் டையக்ராம்- காதல்!
இப்படி எல்லாம் எண்ணங்கள் தந்து மகிழ்விப்பதனாலோ
ஏனோ, காதலே எனக்கு உன் மேல் கொள்ளைக் காதல்!

காதல் கிறுக்கில்
கிறுக்கிக் கொண்டிருக்கும் 
அன்பு தோழி,
சாரா

Sunday, May 15, 2016

My Love(r) Dream! -என் காதல் கனவு(வன்)!

My Love(r) Dream!

When eyes keep looking out for a blink in the phone,
When ears keep yearning for hearing his tone,
When no tune could express what I feel for him, 
When every day begins and ends with a message from him, 
When it feels that there is someone to care,
And is full of so much of life to share
When it felt like mornings are rain with his hug!
And his attention became a Drug!
When I started seeing a tomorrow the way he want, 
For it takes trust, love and care to hold onto the knot,

Begins a journey to the land of maturity..
Where protection doesnt ask for possession,
Where Care is just an Eye and not a Hold!
Where trivial gestures of love make the day..
And trivial expectations dont block the way!
Where days begin with love filled today 
And end hoping a lively tomorrow!

Where mistakes in the Dawn 
Do not spoil the happiness of Dusk!
Where I can be me- Yet 
Be the she he likes!
Where he is just he-Yet 
I see my man in he!
Falling had a meaning 
And he is my family becoming!

To live one day a time
And dream the days to come
Rising when Fallen
Caring is Loving
With Love 
Sarah!

என் காதல் கனவு(வன்)!

இருளில் செல் போன் வெளிச்சத்திற்கு காத்திருந்து
எப்பொழுதும் அவன் குரல் கேட்க ஆசைக் கொள்ளும் மனது!
அவனுக்கென பாடல்கள் கேட்கத் தேடி,
குருஞ்செய்திகளில் தொடங்கி முடியும் நாட்கள் பல கோடி!

எனக்கென ஒருவன் உரங்காமல் இருக்க 
மனமெல்லாம் பேச நாட்களற்று கிடக்க 
அவனின் அணைப்பில் கனமெல்லாம் நிறைய 
பேசும் மொழியெல்லாம் மனதோடு உரைய
அவன் கண்ணில் நாளைக் கண்டு 
எந்தன் கண்ணின் கனவென ஆகுதே!

கள்ள முத்தங்களில் காழ்பெல்லாம் மறைய!
செல்லக் கொஞ்சல்களில் கெஞ்சலெல்லாம் அடங்க!
தப்பெல்லாம் டப்பென மறக்க!

அவனின் அவளாக ஆனாலும் என்றும் நானாக!
என்னின் அவனாக ஆனாலும் என்றும் என்னவனாக!
எண்ணங்கள் ஏதுமின்றி தொடங்கும் பயணம் 
என்றும் திண்மை மாறாமலிருக்க ஆசைக்கொள்ளும் மனம்!

வென்னூலிட்டவன் என்னுள் புகுந்தான் 
என்னூலும் கூறா உணர்வுகள் தந்தான்!
வேதங்கள் சொல்லா எண்ணங்கள் அவனிடம்
அதனால் தானோ தொலைகிறது என் மனம்!

விழுவதிலும் தொலைவதிலும் 
நாட்கள் நகர்த்தும் 
பேதைக் காதலி
அன்பு தோழி!
சாரா

Wednesday, May 4, 2016

அவன்!

அவன் பார்க்கிறான் என்று 
வித விதமாய் அலங்கரித்தே..
வெட்க மைத்தீட்டி புதிதாய் 
பூனை நடைப் பழகுகிறேன்!

அவன் கேட்கிறான் என்று
பலப் பல மொழிகளெல்லாம்
ஆராய்ந்து, புதுப் பாடகியாய்
காதலிசை காதிலிசைத்துப் பார்க்கிறேன்! 

அவன் பேசுவான் என்று
என்றும் இல்லாததாய் இன்று
அவனுக்காகவே அடித்துப் பிடித்து 
பவர்பென்க் சார்ஜர் தேடுகிறேன்!

அவனுடன் வாழ ஆசைக்
கொண்டு, வட்டமிட்டு நிற்க்கிறேன்
உரிமைக்கயிற்றிட்டு அழைத்துச் செல்வான்
தனிமைச் சிறைத் தகர்ப்பானென்று!

அவனில் தொடங்கி என்னில்
முடிய- காதாலானது! இறுதியில்
அவனே ஆதி அவனே 
அந்தம் என ஆழமானது! 

அவனில் என்னைக் காணும், 
பெண்மைக் கொண்ட காதல்
கிறுக்கி, அன்பு தோழி,
சாரா

Tuesday, May 3, 2016

Love at First Dip!

Yes from now on I can call myself a trekker. Surprised? 
I did my first full day trek! Even after a week I can feel the breathtaking moments flashing through my nerves as I write. 
Nagala North East One day Easy Trek!
I took it up as a friend just invited me. Vishal said start from easy ones. Thats when I decided yes I am taking my first step in this path. The begining of being a traveller, a trekker, a fighter!
I should thank Mr. Ponpandi for the musical ride in the morning. Bearing the unbearable stink near the tollgate taught me Tolerance. The travel resumed and we reached the foothills of Nagala only by early noon. The sun had no mercy to spare us. He was fully in love with our presence that he showered his rays like the fire dragon! 
The trek began with a few kilometers of steadfast walk with talks of getting to know each other. Stocked with lemons and water to fight dehydration I started to trek. Having been into fitness regime for a few days, I thought an easy trek would be a cake walk. Well I did have my adversity points to face before I got the feeling that the trek was actually easy. The first four to five kilometers of hike to the stream was actually a test of my willpower. I stopped twice at the verge of giving up and had to push every obstacle in my heart with one single thought that the stream is near by and it's going to be heavenly. 
When I found small ponds on the way to the stream I jumped! I filled water to help me through my way. And every time I wanted to give up I pushed further and further. Finally we reached the stream! Ah that one heavenly moment in life. 
Head to Toe burning like Fire
Legs and Hands worn out in Tire
Eyes searching for a place to retire

I jumped into the gleaming stream 
With heart pumping Joy a Scream!
And all at once felt like living a Dream!
I felt like a child so comfortable and secure inside the mother's womb. I am reminded of a long read write up about mother's womb to be the most secure place by the way of conversation between two unborn babies where one asks about life after birth and one answers that it's that only the womb is safe and comfortable and so on...
This world is the womb that my mother gifted me tearing hers apart. This womb is a heaven to be explored till we breath and pass to what we don't know is next! 
Thinking across in these lines I uttered the words of poetry to my trek mate Vanathi.. 

பனிக்குடம் சொர்க்கமென்று மீண்டும் உணர்ந்தேன்..
ஆயிரம் முறை அம்மா என்றழைத்தேன்..
எனை மறந்து இயற்கையில் கலந்தேன்..
இன்னீர்க் குளத்தில் நனைந்து நெகிழ்ந்தேன்.. 

வளைந்தோடும் ஆற்றில் களைப்பார அமர்ந்தேன்..
களைப்பெல்லாம் மறக்க மிடுக்கென நடந்தேன்..
வலி எல்லாம் சலித்துப் போக
காவியங்கள் கலித்த வீரானாய் ஆனேன்! 


Feeling the greatness of nature in its every bit I trekked further heights to the silver showers, tested my fears of swimming without rope and felt accomplished. It felt like I should do have such experiences again and again in life. As I trekked I did fall once or twice, I walked alone tracing paths, fighting fear and laziness. It was an amazingly euphoric experience to feel your will pop out like the beautiful water in the hills and experience it in its raw beauty to the fullest! 
I wish we trekked back the same way though the lazy part of me wanted to walk and not climb. It was fun walking back. It was fun talking stories, meeting new faces, motivated minds and relish the wonder of mutual existence and unity. To share and to lend hands of care! It was an over all wonderful first dip into the raw beauty of everything that was created for this baby of earth to enjoy in this Womb! 
Enjoying inside the Womb of Mother Nature,
Love and life filled to the brim, 
A story shared with love, 
Sarah.